Oferta

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Chcąc otrzymać pozwolenie na budowę, rozbudowę domu lub jakiegokolwiek obiektu, uzbroić teren (przyłącza do budynku), konieczne jest złożenie wraz z innymi dokumentami opracowania geodezyjno-kartograficznego. Mapę do celów projektowych może wykonać jedynie geodeta uprawniony. Nasza firma przygotowuje takie mapy zarówno w formie papierowej, jak i w postaci elektronicznej (pliki CAD).

TYCZENIE BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW

TYCZENIE BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW

Kontynuacja procesu inwestycyjnego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wymaga wytyczenia budynku na terenie działki budowlanej zgodnie z planem jej zagospodarowania. Jako firma z odpowiednimi uprawnieniami, dokonujemy profesjonalnego tyczenia budynków i sporządzamy na tej podstawie szkic tyczenia oraz wprowadzamy odpowiedni wpis do dziennika budowy.

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Każdy ukończony budynek, który posiada pozwolenie na budowę, musi zostać odebrany przez odpowiednie instytucje. Niezbędna jest do tego mapa powykonawcza. Nasza firma dokonuje pomiarów powykonawczych i sporządza odpowiednią dokumentację.

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych w przypadku nasypów, wykopów, hałd kruszyw oraz wszelkich materiałów sypkich. Używamy do tego nowoczesnych odbiorników GNSS.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie procedury geodezyjnej związanej z wydzielaniem części gruntów z dotychczasowej nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania albo z decyzją o warunkach zabudowy. Czas trwania procesu geodezyjnego podziału uzależniony jest m. in. od rodzaju nieruchomości i jej wielkości.

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

Wznawiamy uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne, co pozwala na ponowne poprawne określenie granic. Proces ten można przeprowadzić tylko wtedy, gdy istnieje dokumentacja pozwalająca na odtworzenie pierwotnych granic. Dokumenty takie powinny znajdować się w archiwum Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku ich braku proponujemy przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy prace związane z ustalaniem przebiegu granic, określając linie graniczne danej nieruchomości. Jest to procedura, którą wszczyna się na wniosek właściciela lub z urzędu, w przypadku braku bądź nieścisłościach w odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Chcąc otrzymać pozwolenie na budowę, rozbudowę domu lub jakiegokolwiek obiektu, uzbroić teren (przyłącza do budynku), konieczne jest złożenie wraz z innymi dokumentami opracowania geodezyjno-kartograficznego. Mapę do celów projektowych może wykonać jedynie geodeta uprawniony. Nasza firma przygotowuje takie mapy zarówno w formie papierowej, jak i w postaci elektronicznej (pliki CAD).

TYCZENIE BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW

Kontynuacja procesu inwestycyjnego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wymaga wytyczenia budynku na terenie działki budowlanej zgodnie z planem jej zagospodarowania. Jako firma z odpowiednimi uprawnieniami, dokonujemy profesjonalnego tyczenia budynków i sporządzamy na tej podstawie szkic tyczenia oraz wprowadzamy odpowiedni wpis do dziennika budowy.

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Każdy ukończony budynek, który posiada pozwolenie na budowę, musi zostać odebrany przez odpowiednie instytucje. Niezbędna jest do tego mapa powykonawcza. Nasza firma dokonuje pomiarów powykonawczych i sporządza odpowiednią dokumentację.

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych w przypadku nasypów, wykopów, hałd kruszyw oraz wszelkich materiałów sypkich. Używamy do tego nowoczesnych odbiorników GNSS.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie procedury geodezyjnej związanej z wydzielaniem części gruntów z dotychczasowej nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania albo z decyzją o warunkach zabudowy. Czas trwania procesu geodezyjnego podziału uzależniony jest m. in. od rodzaju nieruchomości i jej wielkości.

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

Wznawiamy uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne, co pozwala na ponowne poprawne określenie granic. Proces ten można przeprowadzić tylko wtedy, gdy istnieje dokumentacja pozwalająca na odtworzenie pierwotnych granic. Dokumenty takie powinny znajdować się w archiwum Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku ich braku proponujemy przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy prace związane z ustalaniem przebiegu granic, określając linie graniczne danej nieruchomości. Jest to procedura, którą wszczyna się na wniosek właściciela lub z urzędu, w przypadku braku bądź nieścisłościach w odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej